px幻影常见问题

1.更换电脑或重装系统或更改电脑硬件就会提示下图错误(需要解除电脑绑定)


2.解绑冷却时间未到(冷却时间3天)


3.链接服务器失败(不要使用雷神等免费加速器,建议使用UU、迅游等或者其他加速器)

【移动网请使用腾讯加速器】


4.账号未激活(幻影VIP账户每次游戏DLC更新,都需要交更新费,否则就会提示下图)


5.账号密码错误(使用安装器输入正确的账号密码,重新安装幻影)


崩溃:安装群文件运行库


发布时间:2020-09-12 18:27:02
文章列表 - 共36篇文章
2Take1注册教程
2020-11-11 15:59:29
------------------分割线------------------
2020-09-12 19:30:05
待编辑
2020-09-12 19:29:58
守望者功能图
2020-09-12 19:27:50
守望者常见问题
2020-09-12 19:26:42
守望者修改密码
2020-09-12 19:26:30
守望者解绑(HWID)
2020-09-12 19:24:56
守望者使用教程
2020-09-12 19:22:43
------------------分割线------------------
2020-09-12 19:22:36
待编辑
2020-09-12 19:18:02
over解绑(HWID)
2020-09-12 19:11:41
over常见问题
2020-09-12 19:10:52
over注册激活
2020-09-12 19:10:22
over使用教程
2020-09-12 19:08:57
------------------分割线------------------
2020-09-12 19:07:45
待编辑
2020-09-12 19:07:21
Luna功能图
2020-09-12 18:52:48
Luna解绑(HWID)
2020-09-12 18:51:03
Luna常见问题
2020-09-12 18:49:07
Luna使用教程
2020-09-12 18:41:13
------------------分割线------------------
2020-09-12 18:40:21
px幻影功能图
2020-09-12 18:36:21
px幻影/中文/保存/快捷键
2020-09-12 18:33:28
px幻影模组
2020-09-12 18:30:55
px幻影常见问题
2020-09-12 18:27:02
px幻影使用教程
2020-09-12 18:20:43
------------------分割线------------------
2020-09-12 18:13:00
IMP使用教程
2020-09-12 18:01:17
IMP注入时游戏闪退崩溃
2020-09-12 17:57:43
IMP登录时下方出现红色英文提示
2020-09-12 17:54:08
IMP解除绑定(重置HWID)
2020-09-12 17:51:42
IMP保存/快捷键
2020-09-12 17:49:28
IMP功能图
2020-09-12 17:46:24
IMP修改密码
2020-09-12 17:27:29
IMP设置中文教程
2020-09-12 17:22:32
IMP官方注入教程
2020-09-12 17:11:48